QuickTranslator (Eng-Pl) 3.1

UWAGA !!! W Internecie można znaleźć program o podobnej nazwie. 
Jest to zupełnie inny program (translator sieciowy) i nie należy go mylić z tym programem.

Uaktualnienie wcześniejszych wersji "QuickTranslator (Eng-Pl)" do najnowszej wersji tego programu.
Download:
* QuickTranslator (Eng-Pl) Update *


Język angielski  >>>  łatwo - szybko - przyjemnie - Zobacz animację !!!

Angielsko - Polski
Polsko - Angielski

 

Szybki tłumacz (translator)
Słownik języka angielskiego

Słownik gramatyki angielskiej
Słownik wymowy angielskiej
Edytor tekstu z automatycznym tłumaczeniem w trakcie pisania

PYTANIA - ZAMÓWIENIE PROGRAMU


QuickTranslator (Eng-Pl) jest włączony w "Software - Legal Verification System".
W związku z tym nielegalne korzystanie z programu "QuickTranslator (Eng-Pl)" jest niemożliwe.

UWAGA - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!! Program "QuickTranslator (Eng-Pl)" nie funkcjonuje na "czarnym rynku". Informacje na pewnych stronach o możliwości pobrania pełnej wersji tego programu są nieprawdziwe. Celem tego oszustwa jest wyłudzenie opłaty i uzyskanie poufnych danych użytkownika. >>> więcej

10.2007 - w wersji 3.1:
1. Słownik główny programu został powiększony głównie o nowe, przydatne frazy i zwroty,
2. Wprowadzono kilka drobnych zmian przyspieszających korzystanie z programu.

12.2005 - w wersji 3.0:
1. Został powiększony słownik główny programu,
2. W funkcji "Szybkie tłumaczenie" dodano możliwość wybierania tłumaczeń preferowanych (poprawia to czytelność przetłumaczonych tekstów),
3. Zwiększono szybkość "Szybkiego tłumaczenia",
4. Dodano możliwość tłumaczenia tekstów od dowolnego miejsca (w poprzednich wersjach teksty można było tłumaczyć tylko od początku),
5. Pisanie tekstów (Edytor tekstu) uzupełniono o możliwość szybkiego korzystania z gotowych zwrotów a także możliwość szybkiego sprawdzania wszystkich znaczeń (tłumaczeń) wybranego słowa,
6. Rozbudowano prawy przycisk myszy by ułatwić dostęp do niektórych funkcji programu,
7. Rozbudowano funkcję drukowania,
8. Zmieniono szatę graficzną,
9. Rozdzielono wersje językowe (polską i angielską).


Zastosowanie: Zastosowanie  Opis programu
Tłumaczenie:  Szybkie tłumaczenie  Tłumaczenie
Pisanie tekstów:  Pisanie tekstów
Prawy przycisk myszy:  Szybkie użycie słownika  Dopisywanie słów lub zwrotów  Zamiana słów lub zwrotów
Słownik:  Słownik główny  Słownik gramatyki angielskiej  Słownik wymowy angielskiej
Dodatkowe możliwości:  Numeracja linii tekstu  Funkcja "Znajdź"  Funkcja "Szukaj"  Gramatyka  QT-Archive

Zastosowanie 

Program „OuickTranslator (Eng-Pl)” jest komputerowym tłumaczem języka angielskiego. Przeznaczony jest do tłumaczenia (czytania i pisania) tekstów.

Zawiera trzy niezależne słowniki:
1. Słownik główny zawierający obszerną bazę słówek i zwrotów potrzebnych do skutecznego tłumaczenia (czytania i pisania) tekstów - można go uzupełnić własnymi hasłami,
2. Słownik gramatyki języka angielskiego (podział na części mowy, odmiana czasowników, liczne przykłady) podpowiadający w trakcie korzystania z programu,
3. Słownik wymowy angielskiej zawierający ponad 70000 haseł w znormalizowanym zapisie fonetycznym.

Do programy dołączona jest przystępnie napisana gramatyka języka angielskiego i gramatyka języka polskiego, której można szybko nauczyć się w trakcie korzystania z programu.

Program „QuickTranslator (Eng-Pl)” ma szerokie zastosowanie jako „tłumacz domowy”. Doskonale sprawdza się również w instytucjach, firmach, szkołach, itp. Jest niezwykle przydatny dla osób uczących się języka angielskiego. Osobom znającym ten język ułatwia szybkie czytanie i pisanie tekstów. Osobom uczącym się języka angielskiego pomaga w szybkiej nauce tego języka.

Opis programu

Zobacz animację !!!
W przykładzie tekst pisany w języku polskim jest automatycznie tłumaczony na język angielski.

Zobacz animację !!!
W przykładzie tekst ze strony Internetowej, poczty e-mail itp. jest wklejony do programu i tłumaczony "ręcznie".

Program składa się z dwóch w pełni edycyjnych edytorów. Górny przeznaczony jest do wprowadzania tekstów do tłumaczenia w dolnym pojawia się przetłumaczony tekst.

Program umożliwia dwa sposoby tłumaczenia:
1. Automatyczne („Szybkie tłumaczenie”),
2. Tłumaczenie „ręczne” poszczególnych słów lub zwrotów („Tłumaczenie”).

Zawiera również „Edytor tekstu” umożliwiający szybkie pisanie tekstów np. w języku polskim a program automatycznie tłumaczy je i zapisuje w języku angielskim. W trakcie tłumaczenia program zmienia kolor poszczególnych wyrazów, co ułatwia późniejszą korektę. Do programu dołączony jest również obszerny słownik Polsko-Angielski i Angielsko-Polski, słownik gramatyki angielskiej, słownik wymowy angielskiej, gramatyka języka angielskiego i polskiego oraz program „QT-Archive” umożliwiający archiwizację słownika głównego (zmniejsza bazę danych do ok. 6% jej pierwotnej wielkości).

Tłumaczenie tekstów

Szybkie tłumaczenie

Funkcja ta umożliwia szybkie zapoznanie się z treścią tłumaczonego tekstu. Tłumaczenie to wymaga korekty.
Po wprowadzeniu tekstu do górnego edytora i wybraniu języka należy wcisnąć przycisk „Szybkie tłumaczenie”. Przetłumaczony tekst zapisywany jest w dolnym edytorze. W trakcie tłumaczenia niektóre słowa w górnym edytorze zmieniają kolor. Ułatwia to korektę tłumaczonego tekstu.

Dostosowanie szybkiego tłumaczenia do własnych potrzeb
Niektóre słowa mają wiele znaczeń. Paradoksalnie im obszerniejszy słownik tym „Szybkie tłumaczenie” może być mniej precyzyjne. By tego uniknąć i zwiększyć czytelność tłumaczonych tekstów program został wyposażony w możliwość dodawania tłumaczeń priorytetowych (najczęściej występujących i zrozumiałych przez użytkownika). Tłumaczenie preferowane (priorytetowe) będzie zawsze występowało w tłumaczonym tekście przy jednoczesnym ignorowaniu pozostałych tłumaczeń (tylko w funkcji „Szybkiego tłumaczenia”). Tłumaczenia priorytetowe dopisywane są na końcu bazy danych.

Dodawanie tłumaczeń priorytetowych
Po przetłumaczeniu tekstu przy pomocy funkcji „Szybkie tłumaczenie” niektóre słowa mogą być przetłumaczone inaczej niż to wynika z kontekstu.
By wybrane słowo miało inne tłumaczenie należy:
1. Zaznaczyć go w górnym edytorze programu,
2. Kliknąć nad edytorem prawym przyciskiem myszy i otworzyć słownik,
3. W słowniku wybrać odpowiednie tłumaczenie,
4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nad wybranym słowem i dodać priorytet („Dodaj priorytet”).

Usuwanie tłumaczeń priorytetowych
Tłumaczenia priorytetowe dopisywane są do końca bazy danych z gwiazdką na początku słowa (*...). Po odszukaniu odpowiedniego wpisu można go usunąć klikając nad nim prawym przyciskiem myszy („Usuń priorytet”) lub usuwając cały wpis bezpośrednio w programie („Usuń”).

Zestawienie kolorów:
Czarny - program znalazł pojedyncze tłumaczenie wyrazu,
Zielony - program znalazł słowo o kilku znaczeniach i przetłumaczył pierwsze znalezione,
Czerwony - program nie znalazł słowa identycznego i przepisał go bez tłumaczenia,
Szary - program pomija to słowo i niczego nie zapisuje w dolnym edytorze,
Granatowy – tłumaczenie priorytetowe (preferowane) wybrane przez użytkownika.

Wciśnięcie klawisza "Esc" przerywa "Szybkie tłumaczenie".

Tłumaczenie

W przeciwieństwie do tłumaczenia automatycznego ten sposób umożliwia precyzyjne tłumaczenie nie tylko pojedynczych słów, ale również całych zwrotów. Po wciśnięciu przycisku „Tłumaczenie” uruchamia się tablica z możliwością wyboru miejsca w tekście od którego chcemy rozpocząć tłumaczenie. Po zatwierdzeniu program automatycznie wczytuje pierwsze słowo tłumaczonego tekstu. Ze słownika można wybrać najbardziej odpowiednie tłumaczenie (znaczenie) można również uzupełnić słowo lub zwrot (w dolnym polu edycyjnym) przed dopisaniem go do edytora. Po zatwierdzeniu („Dopisz” lub „Przepisz”) program automatyczne wczytuje następne słowo itd.
W trakcie tłumaczenia w zależności od wykonanej operacji tłumaczony tekst zmienia kolor. Ułatwia to ewentualną korektę. Przy pomocy przycisków „Pomiń” i „Cofnij” można swobodnie poruszać się po tłumaczonym tekście, co umożliwia tłumaczenie wyrazów lub zwrotów niezależnie od ich położenia w zdaniu.

Przyciski:
Dopisz - dopisuje słowo lub zwrot zawarty w dolnym polu edycyjnym - kolor czarny,
Przepisz - przepisuje słowo zawarte w górnym polu edycyjnym (bez tłumaczenia) - kolor czerwony,
Pomiń - nie dopisuje niczego - kolor szary,
Cofnij - cofa ostatnie słowo i wczytuje przedostatnie - kolor żółty.
Po wciśnięciu jednego z trzech pierwszych przycisków program automatycznie przechodzi do następnego słowa.

Pisanie tekstów

Program umożliwia szybkie i bezbłędne (przy niewielkiej znajomości gramatyki) pisanie tekstów w jednym języku przy automatycznym tłumaczeniu go na drugi. Wciśnięcie przycisku „Edytor tekstu” otwiera tablicę umożliwiającą wykonanie tej operacji. Górne pole edycyjne otwartej tablicy służy do pisania tekstu (poszczególnych słów lub zwrotów). W takcie pisania program szuka w słowniku wpisywanego słowa. W dolnym polu edycyjnym pojawia się znalezione tłumaczenie tego słowa lub zwrotu, które po ewentualnym uzupełnieniu można dopisać do edytora („Dopisz”). Górny edytor rejestruje tekst oryginalny, dolny tekst przetłumaczony.

Przykłady - Inne tłumaczenia
By ułatwić korzystanie z gotowych zwrotów a także uniknąć ewentualnych pomyłek (niewłaściwego użycia słów lub zwrotów) program oferuje dwie dodatkowe funkcje „Przykłady” i „Inne tłumaczenia” uaktywniające się po wciśnięciu prawego przycisku myszy nad wybranym słowem (funkcja „Przykłady” uaktywnia się również po dwukrotnym kliknięciu na wybranym polu). Po wybraniu jednej z powyższych opcji otwiera się dodatkowa tablica zawierająca wyniki działania tych funkcji. By przenieść np. wybrany zwrot bezpośrednio do pól edycyjnych wystarczy nad nim dwukrotnie kliknąć lub wybrać tą funkcję prawym przyciskiem myszy („Dopisz”).

Przyciski
Dopisz - dopisuje przetłumaczony tekst z dolnego pola edycyjnego do dolnego edytora,
Przepisz - przepisuje tekst bez tłumaczenia z górnego pola edycyjnego do dolnego edytora.

Prawy przycisk myszy

Szybkie użycie słownika

Po zaznaczeniu słowa lub zwrotu w górnym edytorze wystarczy wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać pozycję „Słownik” by tłumaczenie tego słowa lub zwrotu pojawiło się w słowniku.

Dopisywanie słów lub zwrotów

Po zaznaczeniu w tekście dolnego edytora miejsca do dopisania należy wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać pozycję „Tłumaczenie”. W otwartej tablicy należy znaleźć potrzebne słowo i wcisnąć przycisk „Dopisz / Zamień zaznaczone”. Program dopisze tłumaczenie w wybranym miejscu.

Zamiana słów lub zwrotów

Po zaznaczeniu w dolnym tekście słowa lub zwroty do zamiany należy wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać pozycję „Tłumaczenie”. Po wybraniu właściwego słowa lub zwrotu (w otwartej tablicy) należy wcisnąć przycisk „Dopisz / Zamień zaznaczone”. Program zamieni istniejące słowo lub zwrot na nowe.

Słownik

Słownik główny

Program „QuickTranslator (Eng-Pl)” został wyposażony w obszerny słownik Polsko-Angielski i Angielsko-Polski. Zawiera on bazę słówek i gotowych zwrotów potrzebnych do skutecznego tłumaczenia (pisania i czytania) tekstów w tym również najważniejsze terminy z dziedziny ekonomii, handlu, prawa, matematyki, medycyny, techniki i tematyki komputerowej. Słownik można uzupełnić własnymi hasłami (do 60 znaków w każdym polu).

Użyte skróty:
ekn - ekonomia
jur - prawo
mat - matematyka
med - medycyna
tech - technika
kom - komputery
pot - wyrazy potoczne
Am - amerykańska odmiana języka angielskiego
Br - brytyjska odmiana języka angielskiego
sb - somebody - ktoś
sth - something - coś

Słownik gramatyki angielskiej

Zawiera ok. 18000 podstawowych haseł z podziałem na części mowy i liczne przykłady. By skorzystać z tej pomocy gramatycznej wystarczy w słowniku dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybranym słowie lub prawym przyciskiem myszy wybrać „Słownik gramatyczny”.
Jeżeli wybrane słowo jest w słowniku w dolnym edytorze pojawi się wpis dotyczący tego hasła. Prawym przyciskiem myszy można przekopiować („Kopiuj”) zawarty tam tekst lub go usunąć („Usuń”).

Słownik wymowy angielskiej

Zawiera ok. 70000 haseł w znormalizowanym zapisie fonetycznym. By skorzystać z tej funkcji po znalezieniu odpowiedniego słowa w słowniku wystarczy wcisnąć przycisk „Wymowa”. Można również szukane słowo wpisać (po angielsku) w polu edycyjnym otwartej tablicy.

Dodatkowe możliwości

Numeracja linii tekstu

Przed tłumaczeniem można ponumerować poszczególne linie tekstu. Przy długich tekstach ułatwia to odszukanie odpowiednich fragmentów. Po wprowadzeniu tekstu do górnego edytora należy wcisnąć przycisk "Numeracja".

Funkcja "Znajdź"

Funkcja "Znajdź" obok standardowego zastosowania może być użyta do tłumaczenia lub zamiany znalezionego wyrazu lub zwrotu. Po znalezieniu wyrazu lub zwrotu przy pomocy tej funkcji należy wcisnąć prawy przycisk myszy nad przeszukiwanym edytorem.
Wykonanie tej operacji na górnym edytorze pokaże tłumaczenie znalezionego wyrazu, na dolnym umożliwi zamianę istniejącego słowa na inne.

Funkcja "Szukaj"

By ułatwić korzystanie z gotowych zwrotów zawartych w słowniku głównym program został wyposażony w możliwość przeszukana całej bazy słownika w poszukiwaniu określonego słowa (lub jego części) niezależnie od jego położenia w istniejącym wpisie. Znalezione hasła zawierające szukane słowo zapisywane są w edytorze skąd można je łatwo wykorzystać np. w pisanym tekście.
By wykonać tą operację należy w górnym polu edycyjnym otwartej tablicy wpisać szukane słowo (lub jego część bez odmieniającej się końcówki) i wcisnąć przycisk „Szukaj”. Program przeszuka całą bazę danych i zapisze w edytorze wszystkie hasła zawierające szukany ciąg znaków. W przypadku znalezienia powyżej 1000 haseł dalsze przeszukiwanie zostaje przerwane.

Gramatyka

Programu „QuickTranslator Eng-Pl” zawiera podstawy gramatyki języka angielskiego i podstawy gramatyki języka polskiego.

QT-Archive

Programu „QuickTranslator Eng-Pl” została wyposażona w program „QT-Archive” umożliwiający zmniejszenie do ok. 6% obszernych baz danych. Dzięki temu cały słownik można zapisać (zarchiwizować) na dyskietce by w przypadku awarii komputera można go było odtworzyć. Program „QT-Archive” zawiera dwa przyciski – „Zapisz Słownik” (zapisuje i kompresuje zawartość baz danych do jednego pliku) i „Odtwórz Słownik” (odtwarza bazy danych z zarchiwizowanego pliku). Proces zapisywania lub odtwarzania słownika może trwać kilka minut i nie należy go przerywać. Operację „Zapisz Słownik” najlepiej przeprowadzać każdorazowo po wprowadzeniu partii nowych haseł a operację „Odtwórz Słownik” tylko w przypadku utraty danych.

PYTANIA (odpowiedź zostanie wysłana na podany adres e-mail)

Program: 
Twój e-mail: 


ZAMÓWIENIE PROGRAMU (wypełnij i wyślij lub tel. (0) 606 804 506)
Program:
 
Wybierz sposób zamówienia:
Przedpłata - przesłanie programu pocztą (NR 2)*
Płatne przy odbiorze - przesłanie programu pocztą (NR 3)**

Wpisz swoje dane:
Imię i Nazwisko:
Kod pocztowy, Miejscowość:
Ulica, numer domu/mieszkania:
E-mail lub numer telefonu (przy braku e-mail): ***


* Licencja na oprogramowanie i kody odblokowujące wysyłane są na podany adres przesyłką priorytetową
  po pojawieniu się wpłaty na koncie - przeważnie następnego dnia po dokonanej wpłacie.
** Program na płytce, Licencja na oprogramowanie i kody odblokowujące wysyłane są pocztą na podany 
   adres przesyłką priorytetową z pobraniem.
*** Po wpisaniu numeru telefonu lub przy nieprawidłowym adresie e-mail program wysyłany jest wyłącznie pocztą
    z pobraniem pocztowym (sposób zamówienia NR 3).
UWAGA: Osoby niepełnoletnie mogą zamówić program wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów !!!

CENY uzależnione od sposobu zamówienia Dodatkowe informacje:   tel. (0) 606 804 506
NR sposób zapłaty przesłanie programu cena brutto
2 przedpłata pocztą (płytka) 97 zł
3 płatne przy odbiorze pocztą (płytka) 109 zł
Aktualizacja wcześniejszych wersji - 19 zł.

* STRONA GŁÓWNA *